facebook
^Powróć do góry

 • 1 „Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tego ubogiego ratujemy.”
  / Święty Brat Albert /
 • 2 „Nie chcę pociechy ani nieba, pogardzam potępieniem. Chcę cierpieć z Ukochanym, Chrystusem się karmię. On we mnie żyje, nie mogę czynić ani chcieć inaczej niż On. Święty, Święty, Święty.”
  / Święty Brat Albert /
 • 3 „Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które oświeca umysł, szczęśliwy kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania.”
  / Święty Brat Albert /
 • 4 „Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki cały dzień. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie uda się wytrwać w powołaniu.”
  / Święty Brat Albert /
 • 5 „Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.”
  / Święty Brat Albert /

  
  

 

"Bóg zapłać" za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Publikujemy już TUTAJ pierwsze projekty witraży do świątyni.

 

Kapłani pracujący / rezydujący w naszej parafii

W każdej parafii w archidiecezji przemyskiej pracują kapłani wyznaczenia przez Biskupa Ordynariusza. Sprawują oni swoją posługę w jedności z Biskupem i Ojcem Świętym troszcząc się przy tym o powierzoną im owczarnię. Parafia jest zhierarchizowana, gdyż głównym pasterzem parafii jest Proboszcz, który sprawuje swój urząd na mocy prawa otrzymanego od Biskupa, od którego parafia jest zależna. Urząd proboszcza posiada się do czasu przeniesienia na inną placówkę czy też na inny urząd kościelny (wymaga zgody danego kapłana). Proboszczem można być też do osiągnięcia wieku emerytalnego (Biskup może zgodzić się na dłuższe sprawowanie tego urzędu).
Oczywiście oprócz Proboszcza na parafii pracują wyznaczeni dla niego pomocnicy - księża wikariusze. Zależnie od wielkości parafii może być ich kilku lub w ogóle, decyduje o tym Ordynariusz. Wikariusz ma pomagać w administrowaniu parafią i włączać się w życie tejże parafii poprzez prowadzenie grup parafialnych (oaza, ministranci i lektorzy itd.).
Wyjątkowo na parafii mogą być też księża kapelani, czyli duchowni którzy sprawują duszpasterstwo np. spełniają funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub są duszpasterzami przydzielonej przez Biskupa pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany, ludzi pracy, nauczycieli, leśników).
Może się też zdarzyć tak, że na parafii zamieszkiwać będą księża rezydenci, czyli duchowni pomagający w pracach duszpasterskich, którym nie nie przysługują obowiązki wikariusza. Z różnych powodów nie włączają się w pełen sposób w prace w parafii (np. księża emeryci, studenci, pracujący etatowo w urzędach bądź uczelniach kościelnych, księża na urlopach zdrowotnych).

 

 

W naszej parafii obecnie pracują:

  
 

 

Ponadto przygotowany został wykaz:
- kapłanów pracujących w naszej parafii
- kapłanów, którzy wywodzą się z naszej parafii (tzw. Rodacy)

 

WYSZUKAJ

DANE INFORMACYJNE

Parafia rzymskokatolicka
pw. Świętego Brata Alberta


ul. Świętego Brata Alberta 6
37-700 PRZEMYŚL


tel. (16) 677-94-20
e-mail: 
albert.przemysl@gmail.com

www.albertprzemysl.pl

REGON: 040040296
NIP: 7952201229

                                                          

MSZE ŚWIĘTE

niedzielne

sobota - 18:00
8:00, 10:00, 11:30,
15:30, 18:00

święta
8:00, 10:00 lub 16:00, 18:00

dni powszednie
6:30, 18:00

                                                           

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna codziennie:
16:30 - 17:30 

W wakacje i ferie zimowe
tylko pół godziny

po wieczornej Mszy świętej

TEMAT ROKU LITURGICZNEGO

W MOCY BOŻEGO DUCHA

"W mocy Bożego Ducha"

2018/2019

 

LITURGIA KOŚCIOŁA NA DZIŚ


 DZISIEJSZE TEKSTY:

 

 

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Suma wyświetleń strony:
Licznik odwiedzin

MODLITWA W DRODZE