facebook
^Powróć do góry

 • 1 „Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tego ubogiego ratujemy.”
  / Święty Brat Albert /
 • 2 „Nie chcę pociechy ani nieba, pogardzam potępieniem. Chcę cierpieć z Ukochanym, Chrystusem się karmię. On we mnie żyje, nie mogę czynić ani chcieć inaczej niż On. Święty, Święty, Święty.”
  / Święty Brat Albert /
 • 3 „Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które oświeca umysł, szczęśliwy kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania.”
  / Święty Brat Albert /
 • 4 „Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki cały dzień. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie uda się wytrwać w powołaniu.”
  / Święty Brat Albert /
 • 5 „Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.”
  / Święty Brat Albert /

  
  

 

"Bóg zapłać" za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Publikujemy już TUTAJ pierwsze projekty witraży do świątyni.

 

Hierarchia kościelna


W języku potocznym "hierarchia kościelna" to ogół wyższych duchownych w danym Kościele, zwanych hierarchami, do których w Kościele Katolickim zwykle zalicza się papieża i prałatów, zwłaszcza prałatów wyższych: od kardynałów, poprzez arcybiskupów do biskupów.
W Kościele katolickim w hierarchii kościelnej na jej najważniejszych stopniach znajdują się: papież, biskupi, prezbiterzy, diakoni, bracia i siostry ze zgromadzeń zakonnych.

 

Papieżowi podlegają (według sprawowanych urzędów) kolejno:

 • Arcybiskupi metropolici,
 • Biskupi diecezjalni wraz z ich wikariuszami generalnymi i biskupimi,
 • Dziekani,
 • Proboszczowie i Wikariusze parafialni.

 

Księża diecezjalni są wyróżniani przez papieża godnościami protonotariusza apostolskiego, prałata honorowego Jego Świątobliwości i kapelana honorowego Jego Świątobliwości, a przez biskupa godnością kanonika katedralnego lub kolegiackiego, gremialnego lub honorowego oraz przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.


Także zgromadzenia zakonne mają określoną strukturę organizacyjną, której wzór jest następujący:
najwyższy przełożony wraz z jego radą,
prowincjałowie wraz z ich radami,
przełożeni i pozostali członkowie domów zakonnych.


Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. precedencja w Kościele Katolickim przedstawia się następująco:

 • Biskup Rzymu, czyli Papież
 • Kardynałowie (tytuł jedynie honorowy - nie dający żadnej władzy jurysdykcyjnej)
 • Patriarchowie i Metropolici
 • Arcybiskupi

 

Biskupi:

 • Biskupi diecezjalni (i zrównani z nimi: prałat terytorialny, opat terytorialny, wikariusz apostolski, prefekt apostolski i administrator apostolski (jeśli administratura jest erygowana na stałe))
 • inni biskupi (koadiutorzy, pomocniczy)

Wikariusze:

 • Wikariusze generalni i wikariusz sądowy
 • Wikariusze biskupi

oraz:

 • Przełożeni Wyżsi instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na prawie papieskim (również laickich)
 • Dziekani
 • Proboszczowie
 • Wikariusze parafialni
 • Diakoni

Papież  |  Kardynał  |  Arcybiskup i Biskup  | Prałat lub Kanonik  |  Ksiądz lub Diakon

WYSZUKAJ

DANE INFORMACYJNE

Parafia rzymskokatolicka
pw. Świętego Brata Alberta


ul. Świętego Brata Alberta 6
37-700 PRZEMYŚL


tel. (16) 677-94-20
e-mail: 
albert.przemysl@gmail.com

www.albertprzemysl.pl

REGON: 040040296
NIP: 7952201229

                                                          

MSZE ŚWIĘTE

niedzielne

sobota - 18:00
8:00, 10:00, 11:30,
15:30, 18:00

święta
8:00, 10:00 lub 16:00, 18:00

dni powszednie
6:30, 18:00

                                                           

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna codziennie:
16:30 - 17:30 

W wakacje i ferie zimowe
tylko pół godziny

po wieczornej Mszy świętej

TEMAT ROKU LITURGICZNEGO

W MOCY BOŻEGO DUCHA

"W mocy Bożego Ducha"

2018/2019

 

LITURGIA KOŚCIOŁA NA DZIŚ


 DZISIEJSZE TEKSTY:

 

 

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Suma wyświetleń strony:
Licznik odwiedzin

MODLITWA W DRODZE